TOP

Design/Created Hendrik BakkerP.V. de Luchtbode Assen

Mededelingen

Afdeling 10 NON 2021


De  komende  V..  en  M..  weekends.....

.....proberen zoveel mogelijk vluchtdata te verzamelen voor goede analyse.....


 Geen "veranderende" Compuclub uitslagen meer t.o.v.

voorlopige uitslagen van de meldingen overdag.


Download
Vliegprogramma V1.8 2021.pdf
Adobe Acrobat document 469.0 KB


Download
Vliegprogramma Kampioenschappen 2021.pdf
Adobe Acrobat document 619.9 KB

Download
Vliegprogramma 2.0 in kleur.pdf
Adobe Acrobat document 222.3 KB
Download
Vliegprogramma 2.0 zwart wit.pdf
Adobe Acrobat document 200.2 KBDownload
Vliegen in 2020.pdf
Adobe Acrobat document 409.3 KB

Download
Concept Protocol 20-04-2020.pdf
Adobe Acrobat document 694.1 KB
Download
Nieuwsbrief 13-04-2020.pdf
Adobe Acrobat document 598.8 KB
Download
NIC 13-04-2020.pdf
Adobe Acrobat document 655.6 KB


Download
Nieuwsbrief 13-04-2020.pdf
Adobe Acrobat document 598.8 KB
Download
NIC 13-04-2020.pdf
Adobe Acrobat document 655.6 KBKlik voor vergroting
Klik voor vergroting

 

Het nationaal vliegprogramma is op 6 januari met alle afdelingen en secties besproken en is in concept vastgesteld. Het definitieve besluit om het programma vast te stellen wordt genomen op de Ledenraad van 25 januari.

 

Enquête:
Samen met afdeling 11 hebben wij een enquête gehouden onder onze leden. Er bleken weinig verschillen te zijn in de uitkomsten tussen de leden van afdeling 10 en 11. Met deze input zijn we de gesprekken ingegaan over het landelijke programma. Globaal was de uitkomst, minder (dubbel)vluchten een latere start voor de jonge duiven en een betere mogelijkheden om de jongen op te leiden.

Concept versus enquête:
Hieronder vindt u een overzicht waarin de uitkomsten van de enquête worden vergeleken met het concept vliegprogramma. In de enquête werden 27 vragen gesteld, hieronder een samenvatting:

  • Van 13 vragen zijn onze voorkeuren verwerkt in het vliegprogramma;
  • Bij 5 vragen zit er één week verschil t.o.v. van onze gewenste begin/einddatum;
  • Bij 3 vragen verschil qua aantal vluchten (vitesse, dagfond en jong opleer),  steeds 1 vlucht verschil.
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting


Waarom is het programma een week korter dan vorig jaar?
Het was een wens van afdelingen om het programma korter te maken. Daarnaast was er de wens van een aantal afdelingen om een week eerder te beginnen met de jonge duiven. Hierdoor werd het programma een week korter dan vorig jaar.

Wanneer eindigt het seizoen nu?
Het seizoen eindigt nu in het weekend van 12/13 september

 

Twee Midfond-vluchten voor de eerste dagfond?
In eerdere concepten werd deze opbouw losgelaten en was het aan de afdelingen om dit in te richten. In het gezamenlijk overleg is er toch gekozen voor twee midfondvluchten voor de eerste dagfond. Het geeft de duiven de mogelijkheid om goed voorbereid te zijn op de dagfond. Het is hierdoor ook voor alle afdelingen weer gelijk qua opbouw.

Toch zes vluchten voor de dagfond?
Uit de enquête kwam naar voren dat vijf vluchten voldoende zou zijn. De dagfond is de qua aantal vluchten de kleinste discipline en mocht er een vlucht uitvallen dan is het aantal vluchten voor een kampioenschap meteen erg laag. Er is afgesproken dat de laatste vlucht geen sectorvlucht hoeft te zijn en dat de afdelingen deze zelf in mogen vullen. Vanwege efficiënt vervoeren ligt het wel voor de hand dat wij gaan samenwerken met afdeling 11.

 

Orange ochtendlossing is verdwenen?
De sectie meerdaagse fond heeft dit gepeild onder haar leden en de behoefte voor deze vlucht bleek minimaal. Het opleiden van jaarlingen kan ook via de dagfond.

Het nu voorgestelde programma heeft volgens de sectie voldoende aanbod. Er is ook sprake geweest om Limoges niet te programmeren maar hier was juist wel weer veel belangstelling voor. Deze vlucht staat dan ook op de kalender.

 

Er zijn nog steeds behoorlijk wat donderdag-inkorvingen?
Het grootste aantal wordt veroorzaakt doordat we jong en natour naast elkaar hebben. De NPO schrijft niet voor dat deze vluchten op een donderdag moeten worden ingekorfd.

Onze afdeling korft alleen geen twee vluchten in op één avond. Dit zou veel verwarring en werk met overladen geven. Daarom hebben we op het eind van het seizoen vijf donderdag-inkorvingen. Voor de reguliere verenigingen komt dit neer op drie weken omdat de sectorvluchten zullen worden ingekorfd in de NIC’s.

Kunnen alle verenigingen weer een NIC aanvragen?
Vorig jaar is gebleken dat er gedurende het seizoen veel NIC’s af zijn gevallen door te weinig deelname. Dit geeft voor de planners van het vervoer veel werk en ook richting het NPO en de rekenaar moet er dan voortdurend gewijzigd worden. We hebben op de najaarsvergadering besproken dat we als bestuur met een voorstel komen voor het toekennen van de NIC’s. Het uitgangspunt is twee tot maximaal drie NIC’s per rayon.

Wanneer beginnen de vluchten voor de jonge duiven nu echt?
Er zijn eerst drie trainingsvluchten in de weken 27, 28 & 29. Deze vluchten tellen niet voor het nationaal kampioenschap maar zijn wel officiële wedvluchten. De eerste vlucht die telt voor de kampioenschappen is in week 30.

Hoe worden de trainingen gelost?
We gaan de trainingen voor jonge duiven lossen in districten, rayon 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. We gaan u op de vergadering nog vragen of we ook een kampioenschap moeten verbinden aan deze drie vluchten.


Waarom hebben we geen terugvlucht?
De sectie jonge duiven heeft met alle afdelingen en een groep betrokken liefhebbers overlegd over een goede opbouw voor de jongen. Ze hebben twee zaken vastgesteld, iedere afdeling moet een goed trainingsprogramma aanbieden en de jonge duiven moeten later beginnen. Op welk moment je ook begint met het spelen van de jongen, een liefhebber moet altijd ruimschoots voor aanvang beginnen met het opleren van zijn duiven. Met de drie trainingen die zijn opgenomen in het programma kan iedereen zijn jongen goed opleiden. Hierin is ook de mogelijkheid om later in te stappen meegenomen. Mocht het desondanks toch nog niet lukken dan is er een alternatief met de natour.

De natour is beperkter dan andere jaren?
De opbouw van de natour is beperkter dan andere jaren. Dit is vooral omdat de vluchten voor de jongen later beginnen en er een goed opleidingsprogramma is. De natour is er voor het opleren van latere jongen en het laten vliegen van oude duiven die tijdens het seizoen niet of nauwelijks gespeeld zijn.

 

Welke vluchten tellen nu voor de kampioenschappen?
Op de voorjaarsvergadering komen we met een voorstel. Vorig jaar was de wens om dit gelijk te trekken met de landelijke kaders. We horen graag uw input en kom gerust met voorstellen.

Nationale kampioenschappen:
Vitesse    100 - 350 km. 5 van 6 vluchten tellen.
Midfond   300 - 500 km. 6 van 7 vluchten tellen.
Dagfond  500 - 750 km. 5 van 6 vluchten tellen.
Marathon vanaf 700 km. 4 van 5 vluchten tellen. Duifkampioenschap 3 vluchten
Jonge duiven 100 - 500 km. 6 van 8 vluchten tellen in de periode van 25 juli t/m 12/13 september

Voor de Olympiade tellen respectievelijk minimumafstanden van 100, 300 en 500 km met 5% marge. Vluchten onder de 95, 285 en 475 km tellen dus niet meer voor die discipline voor de Olympiade, eventueel wel voor een andere discipline.
Als de duiven niet op de geplande losplaats gelost kunnen worden (een zogenaamde terugvlucht), dan blijven de bovengenoemde minimale afstanden van kracht om de vlucht mee te laten tellen voor het betreffende kampioenschap.

Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Klik voor vergroting
Losplaatsen Vitesse Zuid-Oost lijn
Losplaatsen Vitesse Zuid-Oost lijn

NIC Toewijzingen
NIC Toewijzingen
Rayon indeling met NIC toewijzingen
Rayon indeling met NIC toewijzingen


TOP

Design/Created Hendrik Bakker