TOP

Design/Created Hendrik BakkerMededelingen 2019

NPO GPS2021
Download
UNIKON vs GPS2021 [720p].mp4
MP4 video/audio bestand 4.2 MB

Download
Groot bestand, download kan ff duren.....
NPO vs GPS2021 [720p].mp4
MP4 video/audio bestand 44.5 MB


De pagina's zijn een poging om inzicht te geven in het NPO GPS2021

 

Hierbij kan men bij NPO GPS2021 de visie, koers, beleid, toekomst van de duivensport in Nederland volgens het NPO inzien. Bij de Pilot GPS2021 Afdeling Zeeland kan men inzien en volgen wat de mogelijke veranderingen voor de desbetreffende Afdeling, Verenigingen en Leden zijn.

Wat voor onze vereniging en leden direct speelt, is de duurzaamheid van de oude EC systemen. Tijdens de voorjaarsvergadering bleek geen poging te zijn gedaan om informatie hierover te verkrijgen. De Ontwikkelingen in de duivensport voor de komende jaren geeft beeld wat er gaande is.

Het "hele gebeuren" lijkt sneller te willen vliegen dan onze duiven zelf. Hiervoor zijn de Pilots een goede methode om verder te denken en te gaan dan voorheen en het "onmogelijke" uit te proberen. Hopelijk komt er een goed beeld van wat mogelijk en betrouwbaar is en waarbij voldaan kan worden aan zowel de doelstelling GPS2021 als de mogelijkheden van de vele kleine liefhebbers en de toenemende 24/7 Proff-Hokken om hun sport samen te kunnen voortzetten.

De verkregen info komt van Professionele Commissies, Stuur- , Werk groepen en Projectbureaus tot van de duiven-koffietafels bij verenigingen en speciaalzaken. De variatie is dan ook van "zware kost" tot bijna "borrel praat" en geeft beeld van een ieder zijn beleving.

TOP

Design/Created Hendrik Bakker