TOP

Design/Created Hendrik BakkerP.V. de Luchtbode Assen

Mededelingen 2019 BestuurMededeling: Kampioenschappen 2019

24-04-2019


 • Generaal Lang
 • Generaal Kort
 • Vitesse
 • Midfond
 • Dagfond
 • Jong
 • Natour
Download
Kampioenschappen 2019.pdf
Adobe Acrobat document 149.3 KB


Mededeling: Voorjaars Vergadering

23-03-2019


Notulen van de Voorjaarsvergadering 23-03-2019

Download
Notulen 23-3-2019.pdf
Adobe Acrobat document 121.2 KB


Het NPO puntentellingssysteem:

Een nadeel van het huidig toegepaste puntentellingssyteem, het tellen van de 2 eerst geklokte duiven, is dat er aan voorbij gegaan wordt met hoeveel duiven de liefhebber aan de wedstrijden deelneemt. Het mag duidelijk zijn dat liefhebber met veel deelnemende duiven in het voordeel is ten opzichte van de liefhebber die slechts met een gering aantal duiven deelneemt. Dit laatste wordt door de kleine liefhebber als onrechtvaardig ervaren.

Om aan deze - niet voor iedereen gelijke kansen gevende - manier van puntentelling voor een kampioenschap een einde te maken, introduceerde het NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie) een nieuw berekeningsmodel voor kampioenschappen.

Wanneer bij een wedstrijd het aantal deelnemende duiven van een liefhebber boven de 10 komt wordt de prestatie gewogen met een 1 op 10 verhouding.
Dit model werd in de praktijk getoetst en ten gevolge van deze toetsing verbeterd dan wel verfijnd.

De berekeningsmethode gaat thans door het leven onder de naam: "NPO puntentellingssysteem,  verfijnd".

Ook Afdeling 10 NON gebruikt het NPO puntentellingssysteem en heeft hiervan een voorbeeld berekening punten op bladzijde 4 van het Informatieboekje 2019.

 

Toelichting NPO puntentellingssysteem verfijnd:

In het rekenvoorbeeld 9 liefhebbers met verschillend aantal ingekorfde duiven. Ze hebben allemaal het aantal verplichte prijsduiven tegelijk geklokt, waardoor de 1e 4 duiven van elke liefhebber gelijk aantal punten in de uitslag hebben:

 1.   Duif A    800 punten
 2.   Duif B    800 punten
 3.   Duif C    800 punten
 4.   Duif D    800 punten

Gedaan voor duidelijkheid correcte NPO puntentellingsysteem:

Het "Totaal punten voor kampioenschap" bij een verschillend aantal ingekorfde duiven moet zo voor iedere liefhebber gelijk zijn, omdat de behaalde punten van de 1 of meer verplichte prijsduif hetzelfde is.

 

Liefhebber 1 t/m 10 duiven mee:
Factor = 1.0 , moet 1 duif prijsvliegen
1e telt als 800
Totaal punten voor kampioenschap --> 800 / 1.0  = 800

 

Liefhebber 13 duiven mee:
Factor = 1.3 , moeten 2 duiven prijsvliegen
1e telt als 800 , 2e telt 3/10 x 800 = 240
Totaal punten voor kampioenschap --> (800 + 240) / 1,3 = 800

 

Liefhebber 20 duiven mee:
Factor = 2.0 , moeten 2 duiven prijsvliegen
1e+2e telt als 800 + 800 = 1600   
Totaal punten voor kampioenschap --> 1600 / 2.0 = 800

 

Liefhebber 22 duiven mee:
Factor = 2.2 , moeten 3 duiven prijsvliegen
1e+2e telt als 800 + 800 = 1600 , 3e telt 2/10 x 800 = 160
Totaal punten voor kampioenschap --> (1600 + 160) / 2.2 = 800

 

Liefhebber 25 duiven mee:
Factor = 2.5 , moeten 3 duiven prijsvliegen
1e+2e telt als 800 + 800 = 1600 , 3e telt 5/10 x 800 = 400
Totaal punten voor kampioenschap --> (1600 + 400) / 2.5 = 800

 

Liefhebber 28 duiven mee:
Factor = 2.8 , moeten 3 duiven prijsvliegen
1e+2e telt als 800 + 800 = 1600 , 3e telt 8/10 x 800 = 640
Totaal punten voor kampioenschap --> (1600 + 640) / 2.8 = 800

 

Liefhebber 30 duiven mee:
Factor = 3.0 , moeten 3 duiven prijsvliegen
1e+2e+3e telt als 800 + 800 + 800 =2400   
Totaal punten voor kampioenschap --> 2400 / 3.0 = 800

 

Liefhebber 35 duiven mee:
Factor = 3.5 , moeten 4 duiven prijsvliegen
1e+2e+3e telt als 800 + 800 + 800 = 2400 , 4e telt 5/10 x 800 = 400
Totaal punten voor kampioenschap --> (2400 + 400) / 3.5 = 800

 

Liefhebber 40 duiven mee:
Factor = 4.0 , moeten 4 duiven prijsvliegen
1e+2e+3e+4e telt als 800 + 800 + 800 + 800 =3200
Totaal punten voor kampioenschap --> 3200 / 4.0 = 800

 

Met Sportieve Kampioenschaps groeten,

Heim Meijerink

Hendrik Bakker


Onderwerp: Voorjaars Vergadering

23-03-2019


Bezoeken met wachtwoord
Bezoeken met wachtwoord

Terugblik op 2018 en kijkje in het komende jaar:

 

01-01-2019


Beste leden en familie,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2019. Dat jullie en jullie dierbaren een gezond jaar mogen hebben met mooie sportieve resultaten. Als ik dit schrijf zit de eerste dag van het prille nieuwe jaar er al weer op met prachtig helder weer ( de duiven even los????) en herfstige buien( gelukkig niet gedaan).
Terugkijkend.
Zoals reeds op de najaar ledenvergadering gememoreerd: we hebben een goed en voor de duiven pittig vliegjaar achter de rug. Op een paar kleine punt na is het over de gehele breedte goed verlopen.
Dank aan allen die hun steentje bijdragen om elk weekend het vliegen weer mogelijk te maken. Daar zit tevens wel wat zorg en op de voorjaar ledenvergadering zullen we vanuit het Bestuur daar nog op terug komen.
We hebben na het vliegseizoen nog 2 hele leuke en succesvolle activiteiten gehad: de keuring door Beute en de Tentoonstelling.

 

Keuring door Beute:

Gertjan Beute en zijn kompaan hebben iets meer dan 200 duiven door de handen gehad en voorzien van een keuringsrapport dat resulteerde in een eindcijfer van 6 tot 8,5. Veel uitleg bij de vele punten waar de duiven op beoordeeld werden en hoe er vanuit de ogentheorie gekoppeld zou moeten worden. Er waren zelfs een aantal liefhebbers van ander verenigingen om hun duiven te laten beoordelen. Edwin, bedankt voor de organisatie en dit jaar wederom op de agenda.

 

Tentoonstelling:

Het verzoek van 3 heren, Jan Knaapen, Appie Mijlof en Nico Nijhof, om een tentoonstelling te organiseren werd positief ontvangen en is een zeer geslaagde dag geworden. De laatste tentoonstelling was nog aan het Veemarktterrein en het was dus al even geleden.
Jan Knaapen ging aan de haal met de hoogste waarderingen voor het mooiste viertal en de beste duif. Ondergetekende kreeg voor zijn rode doffer een eervolle vermelding.
De Bonnenverkoping die reeds een maand op internet open had gestaan kreeg een goed verloop bij de eindbiedingen in het clubgebouw. Totaal bracht dit rond de 1700,- euro op. Tevens werden er mooie prijzen gewonnen bij de 3 ronden Bingo. De vele bezoekers hebben er voor gezorgd dat het een geslaagde duivendag was met een top resultaat voor de vereniging. Mannen en de sponsoren van harte bedankt voor de organisatie. Een herhaling waard.

 

Vooruitkijkend:

Allereerst is het goed nieuws dat we een nieuw lid hebben uit Assen, te weten Herman Wijnalda. Tevens komen Henri Hoeks en Dick Vos vanuit Smilde naar onze Vereniging.

Voor de gebroeders Jansma is dat nog niet duidelijk.
De eerstvolgende activiteit is de Nieuwjaarsreceptie as vrijdagavond om 20 uur in ons clubgebouw, ook terug van weggeweest. Het is boeiend om te zien hoe er weer meer reuring ontstaat vanuit  dat er personen zijn die wel iets willen organiseren, top.
Aanstaande zaterdag het NKD in de Bonte Wever. Komt en maak daar een geslaagde activiteit van met elkaar.
Vervolgens wordt er hopelijk op de Bijzondere Ledenvergadering van de Afdeling op 11 januari as. een nieuw Bestuur gekozen dat een duidelijke koers gaat varen op basis van wat op de afgelopen najaarsvergadering is besloten en op de Ledenraad is bekrachtigd, zie de site en de mailberichten.
We gaan bij de Vitesse een aantal vluchten vanuit Duitsland krijgen, als dat besluit ook uitgewerkt gaat worden in het Vliegprogramma( Zuid was daarop tegen) en tevens voor de Fond gezamenlijke lossingen en sectorvluchten, kortom weer echte fondvluchten met grotere aantallen duiven.
Het is zo een eerste greep uit wat nu bekend is en op de Voorjaar vergadering zal er weer meer duidelijk worden.

 

Succes met de kweek en de voorbereidingen van het niuwe seizoen.

Namens het Bestuur, Bert van Guldener


TOP

Design/Created Hendrik Bakker