TOP

Design/Created Hendrik BakkerP.V. de Luchtbode Assen

Mededelingen 2019

BestuurOnderwerp: Voorjaars Vergadering

23-03-2019


Bezoeken met wachtwoord
Bezoeken met wachtwoord

Terugblik op 2018 en kijkje in het komende jaar:

 

01-01-2019


Beste leden en familie,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2019. Dat jullie en jullie dierbaren een gezond jaar mogen hebben met mooie sportieve resultaten. Als ik dit schrijf zit de eerste dag van het prille nieuwe jaar er al weer op met prachtig helder weer ( de duiven even los????) en herfstige buien( gelukkig niet gedaan).
Terugkijkend.
Zoals reeds op de najaar ledenvergadering gememoreerd: we hebben een goed en voor de duiven pittig vliegjaar achter de rug. Op een paar kleine punt na is het over de gehele breedte goed verlopen.
Dank aan allen die hun steentje bijdragen om elk weekend het vliegen weer mogelijk te maken. Daar zit tevens wel wat zorg en op de voorjaar ledenvergadering zullen we vanuit het Bestuur daar nog op terug komen.
We hebben na het vliegseizoen nog 2 hele leuke en succesvolle activiteiten gehad: de keuring door Beute en de Tentoonstelling.

 

Keuring door Beute:

Gertjan Beute en zijn kompaan hebben iets meer dan 200 duiven door de handen gehad en voorzien van een keuringsrapport dat resulteerde in een eindcijfer van 6 tot 8,5. Veel uitleg bij de vele punten waar de duiven op beoordeeld werden en hoe er vanuit de ogentheorie gekoppeld zou moeten worden. Er waren zelfs een aantal liefhebbers van ander verenigingen om hun duiven te laten beoordelen. Edwin, bedankt voor de organisatie en dit jaar wederom op de agenda.

 

Tentoonstelling:

Het verzoek van 3 heren, Jan Knaapen, Appie Mijlof en Nico Nijhof, om een tentoonstelling te organiseren werd positief ontvangen en is een zeer geslaagde dag geworden. De laatste tentoonstelling was nog aan het Veemarktterrein en het was dus al even geleden.
Jan Knaapen ging aan de haal met de hoogste waarderingen voor het mooiste viertal en de beste duif. Ondergetekende kreeg voor zijn rode doffer een eervolle vermelding.
De Bonnenverkoping die reeds een maand op internet open had gestaan kreeg een goed verloop bij de eindbiedingen in het clubgebouw. Totaal bracht dit rond de 1700,- euro op. Tevens werden er mooie prijzen gewonnen bij de 3 ronden Bingo. De vele bezoekers hebben er voor gezorgd dat het een geslaagde duivendag was met een top resultaat voor de vereniging. Mannen en de sponsoren van harte bedankt voor de organisatie. Een herhaling waard.

 

Vooruitkijkend:

Allereerst is het goed nieuws dat we een nieuw lid hebben uit Assen, te weten Herman Wijnalda. Tevens komen Henri Hoeks en Dick Vos vanuit Smilde naar onze Vereniging.

Voor de gebroeders Jansma is dat nog niet duidelijk.
De eerstvolgende activiteit is de Nieuwjaarsreceptie as vrijdagavond om 20 uur in ons clubgebouw, ook terug van weggeweest. Het is boeiend om te zien hoe er weer meer reuring ontstaat vanuit  dat er personen zijn die wel iets willen organiseren, top.
Aanstaande zaterdag het NKD in de Bonte Wever. Komt en maak daar een geslaagde activiteit van met elkaar.
Vervolgens wordt er hopelijk op de Bijzondere Ledenvergadering van de Afdeling op 11 januari as. een nieuw Bestuur gekozen dat een duidelijke koers gaat varen op basis van wat op de afgelopen najaarsvergadering is besloten en op de Ledenraad is bekrachtigd, zie de site en de mailberichten.
We gaan bij de Vitesse een aantal vluchten vanuit Duitsland krijgen, als dat besluit ook uitgewerkt gaat worden in het Vliegprogramma( Zuid was daarop tegen) en tevens voor de Fond gezamenlijke lossingen en sectorvluchten, kortom weer echte fondvluchten met grotere aantallen duiven.
Het is zo een eerste greep uit wat nu bekend is en op de Voorjaar vergadering zal er weer meer duidelijk worden.

 

Succes met de kweek en de voorbereidingen van het niuwe seizoen.

Namens het Bestuur, Bert van Guldener


TOP

Design/Created Hendrik Bakker