Oriëntatievermogen


Postduiven beschikken over een wonderbaarlijk oriëntatievermogen. Dat geldt overigens niet alleen voor duiven, veel andere dieren leggen ook indrukwekkende routes af over de aardbol, denk aan palingen, insecten, vlinders, trekvogels...

 

Hoe krijgen duiven en die andere dieren dat voor elkaar? Daarover gaat het in deze rubriek. Met postduiven is veel onderzoek gedaan, waardoor een tipje van de geheimzinnige sluier is opgelicht. Slechts een tipje, we weten nog lang niet alles!

 

Eerst beschrijven we een paar algemeen aangenomen bouwstenen voor oriëntatie en navigatie (aardmagnetisme, zon, sterren, landschapskenmerken). Vervolgens gaan we na welke opvattingen er zoal over dat oriëntatievermogen bestaan, zowel vroeger als nu. En tenslotte zoemen we in op een recent Amerikaans onderzoek: postduiven zouden gebruik maken van infrasone geluidsgolven.

 

In de sub-rubrieken volgen artikelen over respectievelijk:

-De postduif wil naar huis
-Doet de duif het met de snavel of met de ogen of....
-....Of doet de duif het met zijn oren?

 

MRI-opname van de bovensnavel. Hier zouden ijzerdeeltjes in zitten waarmee de duif het magnetisch veld waarneemt. Of niet?
MRI-opname van de bovensnavel. Hier zouden ijzerdeeltjes in zitten waarmee de duif het magnetisch veld waarneemt. Of niet?