De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)


Postduiven speelden een belangrijke rol in de Eerste Wereldoorlog, de oorlog waarin Duitsland onder leiding van keizer Wilhelm een jarenlange poging deed flinke stukken van Europa te annexeren. Deze oorlog wordt wel gezien als de eerste ‘moderne’ oorlog: modern wapentuig, massavernietigingen, ook op zee en in de lucht. Nederland bleef afzijdig, maar dat gold niet voor bijvoorbeeld België en Frankrijk. Hier vonden vreselijke veldslagen plaats. Het werd een vuile loopgravenoorlog met vele honderdduizenden slachtoffers. Pas toen de Amerikanen en de Canadezen zich ermee gingen bemoeien trokken de Duitsers zich terug.

 

In deze vreselijke omstandigheden werden duiven ingezet, zowel voor het overbrengen van berichten als voor spionagedoeleinden. Heldenduiven dus. Hoe dat in zijn werk ging staat in de artikelen onder deze rubriek. 

 

Een mobiel duivenhok uit de Eerste Wereldoorlog
Een mobiel duivenhok uit de Eerste Wereldoorlog

 

Voor meer informatie over de Eerste Wereldoorlog zie www.wereldoorlog1418.nl